ÜVEGFESTÉS, AJÁNDÉK, LAKBERENDEZÉS

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen dokumentum tartalmazza az Szőke Beáta Beautyglass.hu fantázianéven feltűntetett Üvegfestő (székhely: 1048 Budapest, Ügető u. 28., adószám: 53793997-1-41) mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldal (mely a www.beautyglass.hu oldalon található meg) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi szerződés minden pontját, mivel rendelésének leadása előtt Ön úgy nyilatkozik, hogy megismerte jelen ÁSZF tartalmát és elfogadja azt. Amennyiben jelen szerződés tartalmát nem tekinti kötelező érvényűnek, úgy kérem, ne vegye igénybe az oldal szolgáltatásait.
Jelen szerződés elektronikus formában kerül megkötésre, nem iktatjuk azt, nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződés nyelve a magyar. Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Szolgáltató adatai:


Név: Szőke Beáta
Cím: 1048 Budapest, Ügető u. 28. 
Kapcsolattartási adatok:
e-mail: szbglass@gmail.com
telefon: +36 30 710 1973 
Adószám: 53793997-1-41

Tárhely-szolgáltató adatai:

Gáspár György ev., 3508. Miskolc, Almáskert út 25. Adószám: 68069137-1-25
Telefon: +36 30 349 6806

 

Általános rendelkezések:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre és a szerződés értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szól 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire.

Jelen ÁSZF 2019. július 05. napjától visszavonásig, ill. módosításig érvényes. Amennyiben módosítjuk ÁSZF-ünket, úgy azt minden esetben figyelemfelhívással együtt közzé tesszük a weboldal felületén.
A www.beautyglass.hu oldalon található tartalmak szerzői jogi műnek minősülnek, annak bármilyen formában történő felhasználása, feldolgozása, értékesítése, terjesztése engedélyköteles.

 

Adatkezelési szabályok:

Tájékoztatjuk, hogy az Ektv. 13/A. §. rendelkezéseinek megfelelően a szerződés létrehozása, a díjak számlázása és a szolgáltatás nyújtása körében jogosultak vagyunk a szolgáltatás igénybevételéhez technikailag elengedhetetlenül szükséges természetes személyazonosító adatait (pl. az Ön nevét), lakcímét és egyéb személyes adatait (pl. e-mail címét, számlázási címét) kezelni. A fenti adatokat töröljük, amennyiben a szerződés nem jön létre, vagy megszűnik.

 

A megvásárolható termékek és szolgáltatások köre:

A weboldal webshopot nem üzemeltet, ellenben háromféle termék vásárlási, illetőleg szolgáltatás igénybevételi lehetőséget kínál:

  • Késztermék vásárlása (Szolgáltató által elkészített kézműves termék)
  • Egyedi kézműves termék rendelés
  • Workshopon való részvétel

Mindhárom témakörről együttesen elmondható:

Fizetés készpénzben a termék átvételekor történik, illetve szintén készpénzben a workshopon való részvételkor, az esemény kezdetekor.

A kész termékek és a workshopok árát a Szolgáltató a www.beatutyglass.hu oldalon teszi közzé forintban. A feltüntetett árak alanyi adómentesek, így bruttó összegnek számítanak.

A weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a késztermék nevét, leírását, a termékekről fotót jeleníthet meg.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Az egyedi kézműves termék díja függ annak mindennemű paraméterétől (méret, felhasználandó anyagok, stílus), mely egy előzetes megbeszélés és megállapodás függvénye.

A weboldalon igényleadásra, tanácsadás kérésre és workshopra való regisztrációra van lehetőség.

Valamennyi lehetőséget egy kapcsolatfelvétel követi pontosítások végett.

A regisztrációra vonatkozóan az Adatlkezelési szabályzat itt érhető el:

http://beautyglass.hu/adatkezel%C3%A9si-nyilatkozat

 

A rendelés és a kapcsolatfelvétel menete:

A regisztrációt követően a „Küldés” gomb megnyomását követően Ön sikeresen elküldte igényét a Szolgáltatónak. Ezt követően a megadott adatok egyikén a Szolgáltató két munkanapon belül felkeresi pontosítás végett.

Workshop jelentkezés

Workshopra való jelentkezés esetén elküldi az eseményen a résztvevő által kifestendő választható mintákat.

A programon való részvétele, vagyis a szolgáltatás megrendelése, azonban csak a programon való megjelenésével válik véglegessé.

Késztermék rendelése

A rendelés egy –a pontosítást követő- üzenetváltás esetén válik véglegessé.

Egyedi termékrendelés

A Szolgáltató az egyedi termékek estén a számos változó okán (méret, anyagköltség, dizájn) az egyeztetést követően külön szerződéses viszonyt létesít a megrendelővel.

 

Fizetési módok:

A fizetés kizárólag készpénzben és HUF-ban történik a workshop kezdetekor a Szolgáltató részére, valamint elkészült üvegfestett alkotás átadásakor a helyszínen.

 

A megrendelések feldolgozása, teljesítése:

Jelentkezését munkatársaink a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 48 órán belül feldolgozzák és visszaigazolják Ön felé.

A szerződést program esetén a Szolgáltató a program meghirdetett időpontjában teljesíti. Amennyiben a meghirdetett workshop időpontjában, helyszínében vagy egyéb körülményeiben változás következne be, úgy Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a program eredetileg meghirdetett időpontja előtt 72 órával telefonon és e-mailben is felveszi Önnel a kapcsolatot és értesíti az esetlegesen felmerülő akadályról, változásokról.

Késztermék esetén az átadás személyesen egy előre egyeztetett időpontban és helyszínen történik.

Egyedi termékrendelés esetén az átadás ideje a külön szerződésben foglaltak szerint történik. 

 

Elállási/Felmondási jog


Mivel a jelentkezése a workshop kezdetekor, az Ön megjelenésével válik, nincs szükség 14 napon belüli elállási jogérvényesítésre.

Figyelembe véve, hogy a Szolgáltató előre kontúrozza az Ön által választott mintát, nyomatékosan kérjük, hogy legkésőbb a workshop kezdetét megelőző 72 órán belül jelezze e-mailben és/vagy telefonon a Szolgáltató felé, amennyiben Ön elállna a programtól!

A részvételi díj kifizetése minden esetben a workshop kezdetekor készpénzben a programszervezőnél történik, így visszafizetési kötelezettséggel a Szolgáltató nem tartozik.

Termékvásárlás esetén az elállási, felmondási jogra vonatkozó részt a külön szerződések tartalmazzák.

 

Jótállás (pénzvisszafizetési garancia)

Hibás teljesítés esetén jelen szerződés alapján Szolgáltató jótállást vállal workshopjaira. A Jótállás keretében szolgáltató vállalja, hogy amennyiben Ön – workshop esetén – nem elégedett a programmal és az nem váltja be az Ön által hozzá fűzött reményeket, úgy a program teljes árát visszatéríti Önnek. Jótállási igényét a workshop napján, az első fél óra elteltét követően köteles jelezni (tekintettel arra, hogy maga a program összideje átlagosan 2-3 óra és hivatalos szünetet nem tartalmaz).

Amennyiben Ön viselkedésével zavarja a workshopot és a többi résztvevőt, úgy Ön szerződésszegést követ el és Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ebben az esetben Önt távozásra szólítsa fel. Ebben az esetben Ön jótállási igényével nem élhet szolgáltatóval szemben.

Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól mentesül, ha bizonyítja, hogy a felmerülő probléma oka a teljesítés után keletkezett.
 

 

Kép- és hangfelvétel

A workshop ideje alatt a Szervező, vagy az általa megbízott fotós és riporter is dolgozni fog. Amennyiben nem szeretné, hogy a fotója vagy az Önről készült videó publikálásra kerüljön, jelezze a regisztrációkor, de legkésőbb a program elején a Szolgáltatónak. Egyéb esetben hozzájárulását adta a publikáláshoz.

 

Panaszkezelés:

Megrendelés után esetleges panaszaival, kérdéseivel az alábbi telefonszámon fordulhat kollégáink felé: +36 30 710 1973

Panaszait, észrevételeit az szbglass@gmail.com email címen jelezheti felénk.
Kérjük, hogy amennyiben panasszal élne szolgáltatásainkkal kapcsolatosan, úgy elsősorban Szolgáltató felé forduljon. Szolgáltató elkötelezett a panaszok békés úton történő rendezése mellett.

Esetlegesen felmerülő vitáink rendezésére Ön az Online Vitarendezési Platformot is igényben veheti. Az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez. A platform elérhető az alábbi linkről:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Panaszával az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez is fordulhat. A békéltető testületek illetékességére és eljárására vonatkozó információkat az alábbi linken találja meg: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek